Gottamentor.Com
Gottamentor.Com

191 Spēcīgi kristiešu teicieni [īss, iedvesmojošs, smieklīgs…]191 Powerful Christian Sayings (Inspirational, short etc.)

Daudzviet atrodami kristīgi teicieni; uz baznīcas zīmēm, t-krekliem, krūzēm un brillēm un bufera uzlīmēm. Daži nāk no Bībeles pantiem, daži no himnām, un dažus vienkārši veido gudri indivīdi. Mēs esam apkopojuši kristīgus teicienus no daudziem avotiem un pievienojuši dažus no mūsu pašu oriģinālajiem favorītiem, lai sniegtu jums visaptverošu sarakstu ar vairāk nekā 100 īsiem, jaukiem, smieklīgiem un iedvesmojošiem kristiešu teicieniem. Izbaudi!

Satura rādītājs

 • 1 Iedvesmojoši kristīgie teicieni
 • 2 Īsi kristiešu teicieni
 • 3 Smieklīgi kristiešu teicieni
 • 4 Jauki kristiešu teicieni
  • 4.1. Saistītās ziņas

Iedvesmojoši kristiešu teicieni

Inspirational Christian Sayings


Labākais iedvesmojošo kristīgo teicienu avots ir Bībele. Daudzi labi zināmi panti ir īsi un tos ir viegli atcerēties. Mūsu sarakstā ir gan Vecās, gan Jaunās Derības panti. Šie ir arī lieliski panti, lai piesaistītu atmiņu, it īpaši bērniem. Mums ir garantēti arī daži ne Bībeles iedvesmojoši teicieni, kas liek aizdomāties.

 • 1. Mozus 1: 1 Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.
 • 3.Mozus 22:31 Turiet manas komandas un sekojiet tām. Es esmu Tas Kungs.
 • Psalms 118: 24 Šī ir diena, ko Tas Kungs ir paveicis; Priecāsimies un priecājamies par to.
 • Psalms 119: 105 Tavs vārds ir spuldze manām kājām un gaisma manam ceļam.
 • Psalms 119: 11 Es slēpju tavā sirdī tavu vārdu, ka es nedrīkstu pret tevi grēkot.
 • Psalms 136: 1 Pateicieties Tam Kungam, ka viņš ir labs. Viņa mīlestība paliek mūžīgi.
 • Psalms 139: 14 Es slavēju jūs Dievu, jo es esmu bailīgi un lieliski padarīts.
 • Psalms 150: 6 Lai slavē Tas Kungs visu, kam ir elpa!
 • Psalms 27: 1 Tas Kungs ir mana gaisma un pestīšana - no kā man bīties?
 • Salamana pamācības 10:12 Naids rada nesaskaņas, bet mīlestība sedz visus grēkus.
 • Salamana pamācības 14: 5 Godīgs liecinieks nemelo; viltus liecinieks elpo melus.
 • Jesajas 26: 4 Uzticieties Tam Kungam mūžīgi, jo Tas Kungs Dievs ir mūžīga klints.
 • Lūkas 6:31 Dariet citiem tā, kā jūs gribētu, lai viņi dara jums.
 • Jāņa 1: 4 Viņā bija dzīvība, un dzīve bija cilvēku gaisma.
 • Romiešiem 3:23 Jo visi ir grēkojuši un nespēj Dieva slavu.
 • Romiešiem 12: 9 Mīlestībai jābūt sirsnīgai. Ienīst to, kas ir ļauns; pieķeras tam, kas ir labs.
 • 1 Corinthians 10:31 Lai ko jūs darītu, dariet visu Dieva godības labā.
 • Efeziešiem 6: 1 Bērni, paklausieties saviem vecākiem Kungā, jo tas ir pareizi.
 • Filipiešiem 4:13 Es visu varu darīt caur Kristu, kurš mani stiprina.
 • Filipiešiem 4: 4 Visu laiku priecājieties par Kungu. Atkal es teikšu: priecājieties!
 • Colossians 3:16 16 Lai Kristus vārds jūsos bagātīgi mājo.
 • Colossians 3: 2 Pārdomājiet augstāk, nevis zemes lietas.
 • Ebrejiem 13: 8 Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi.
 • Jēkaba ​​1:17 Katra laba dāvana un perfekta dāvana ir no augšas.
 • Jēkaba ​​4: 7 Tāpēc pakļaujieties Dievam. Preties velnam, un viņš bēgs no tevis.
 • Jēkaba ​​4: 8 Tuvojieties Dievam, un Viņš tuvosies jums.
 • 1. Jāņa 4:19 Mēs mīlam, jo ​​viņš mūs vispirms mīlēja.
 • 1. Jāņa 5: 3 Tā ir mīlestība uz Dievu: paklausiet Viņa pavēlēm.
 • Kādai sadaļai jūs dotu priekšroku pēcdzīvošanā? Smēķēt vai nesmēķēt?
 • Ja jums ir paveicies vairāk nekā citiem, uzceliet garāku galdu, nevis garāku žogu.
 • Vai nevar gulēt? Aitu skaitīšana? Runā ar ganu!
 • Mūžība ir ilgs laiks, kad jādomā par to, kur jūs nogājāt greizi.
 • Prognoze rītdienai: Dievs valda, un Dēls spīd.
 • Lejupielādējiet savas rūpes un izveidojieties savienojumu ar Dievu tiešsaistē.
 • Piešķiriet sātanam collu, un viņš kļūs par jūsu valdnieku.
 • Dievs vēlas pilnīgu aizbildnību, ne tikai nedēļas nogales apmeklējumus.
 • Putekļi uz jūsu Bībeles rada netīrumus jūsu dzīvē.
 • Ticība man saka, ka Dievs sargā manu ceļu.

Īsi kristiešu teicieni

Short Christian Sayings


Nepieciešams īss kristiešu teiciens par līdzekļu vākšanas t-kreklu vai kafijas krūzi? Lai pievērstu uzmanību vai dalītos ar ziņojumu, nav nepieciešams daudz vārdu. Mūsu īso kristiešu teicienu kolekcijā ir daži veci favorīti, Bībeles un daži sākotnēji izveidoti, lai sniegtu dažus jaunus veidus, kā aplūkot mūsu attiecības ar Kristu un mūsu debesu Tēvu. • Esiet kluss un zināt, ka esmu Dievs. (Psalms 46:10)
 • Ikreiz, kad man būs bail, es jums uzticēšos. (Psalms 56: 3)
 • Svētīga pārliecība, ka Jēzus ir mans!
 • Atlaidiet un ļaujiet Dievam.
 • Bailes beidzas tur, kur sākas ticība.
 • Es tevi slavēšu no visas sirds. (Psalms 138: 1)
 • Kungs dod gudrību. (Salamana Pamācības 2: 6)
 • Uzticieties Kungam no visas sirds. (Salamana Pamācības 3: 5)
 • Katrs Dieva vārds pierāda patiesību. (Salamana Pamācības 30: 5)
 • Baidieties no Dieva un turiet viņa baušļus. (Baznīcas 12:13)
 • Lūdzieties vairāk, mazāk uztraucieties!
 • Uzticēties Dievam! Viņš tevi ir dabūjis!
 • Tu esi Dievs, kurš redz. (1. Mozus 16:13)
 • Dievs ir mana pirmā prioritāte.
 • Lūdziet bez apstājas. (1. Tesaloniķiešiem 5:17)
 • Neslāpējiet Garu. (1. Tesaloniķiešiem 5:19)
 • Un neskumstiet Svēto Garu. (Efeziešiem 4:30)
 • Esiet laipni viens pret otru. (Efeziešiem 4:32)
 • Cīņa ir reāla, bet tāpat ir Dievs.
 • Bērni, visās lietās ievērojiet savus vecākus. (Kolosiešiem 3:20)
 • Brāļi, lūdzieties par mums. (1. Tesaloniķiešiem 5:25)
 • Dievs ir mans bezvadu pakalpojumu sniedzējs!
 • Ticība pār bailēm
 • Pārsteidzoša žēlastība!
 • Kungs ir labs visiem. (Psalms 145: 9)
 • Jēzus mani mīl!
 • Esmu nolēmis sekot Jēzum.
 • Jēzus ir mana roka!
 • Miers lai ir ar tevi
 • Kungs esi ar tevi
 • Mums jāpaklausa Dievam, nevis cilvēkiem. (Apustuļu darbi 5:29)
 • Debesis pasludina Dieva godību. (Psalms 19: 1)
 • Nav neviena tāda kā Jēzus!
 • Kristus nāk!
 • Nebaidieties, jo es esmu kopā ar jums. (Jesajas 43: 5)
 • Kunga prieks ir jūsu spēks. (Nehemijas 8:10)
 • Jo mans jūgs ir viegls un mana nasta viegla. (Mateja 11:30)
 • Jūs esat pasaules gaisma. (Mateja 5:14)
 • Tu mīlēsi savu tuvāko kā sevi pašu. (Mateja 22:39)
 • Viņa šeit nav, viņš ir augšāmcēlies! (Mateja 28: 6)
 • Es vienmēr esmu ar jums. (Mateja 28:20)
 • Es staigāšu ar Dievu!
 • Kāds draugs man ir Jēzū!
 • Dievs tiks darīts!
 • Izlaidiet virvi, nevis baznīcu.
 • Vingro katru dienu. Pastaiga ar Kungu.
 • Jēzus: Tava kartīte, kurā nevari nokļūt.
 • Ātri kļūstiet bagāts! Saskaitiet savas svētības!
 • Kungs tevi svētī un patur. (4. Moz. 6:24)
 • Labākais vitamīns ticīgajam ir B1.
 • Esmu bagāts! Manam Tēvam pieder pasaule.
 • Dieva apsolījumiem nav derīguma termiņa.
 • Dievs ir labs visu laiku.
 • Ar manu dvēseli ir labi!
 • Cilvēks augšstāvā, nāca lejā.
 • Es grasījos izšķērdēt, bet Jēzus mani pārstrādāja.
 • Dievs tevi mīl neatkarīgi no tā, vai tev tas patīk vai nē.
 • Mīliet viens otru (1. Jāņa 3:23)

Smieklīgi kristīgi teicieni

Funny Christian Sayings

Ja domājat, ka Dievam nav humora izjūtas, paskatieties uz pīļknābi. Bībelē smiekli minēti četrdesmit reizes. Kā kristiešiem mums jāiemācās, ka smiekli ir prieka izpausme. Mūsu smieklīgie kristīgie teicieni jūsu dienu sāks ar smaidu.

 • Es gribu būt tik pilns ar Kristu, ka, ja kāds ods mani iekodj, viņš aizbēg, dziedot: “Asinīs ir spēks”.
 • Dievs māca mums par mīlestību, dodot mums grūti cilvēkiem tikt galā.
 • Dievs, palīdzi man būt personai, par kuru mans suns domā, ka esmu.
 • Neatsakies! Mozus savulaik bija groza lieta!
 • Dievs neko bez mērķa neradīja, bet odi pietuvojās!
 • Ādams vainoja Ievu, Ieva vainoja čūsku, un čūskai nebija kājas, uz kuras varētu stāvēt.
 • Dzīve nenozīmē negaidītas negaisa gaidīšanu. Tas nozīmē iemācīties dejot lietū.
 • Ejot uz baznīcu, jūs par kristieti nepadara tikai tas, ka došanās uz garāžu padara jūs par mašīnu.
 • Jēzus teica: “Es atgriezīšos”, pirms Arnolds to darīja.
 • Mūsu baznīca ir kā izdomājums: salds ar dažiem riekstiem.
 • Dodiet visu iespējamo; neviens nekad neredzēja zirgu, kas vilktu U-iemetienu!
 • Kečups ar Jēzu un izbaudi viņa mīlestību!
 • Kremācija ir jūsu pēdējā iespēja smēķēt karstu ķermeni.
 • Smieklīgi cilvēki; viņi domā, ka Dievs ir miris un Elviss ir dzīvs!
 • Dievs vēlas garīgus augļus, nevis reliģiskus riekstus.
 • Dievs pārstrādā. Viņš tevi veidoja no putekļiem.
 • Lai tava ticība būtu lielāka par bailēm
 • Vajadzīgs glābējs? Jēzus staigā pa ūdeni.
 • Darbošanās baznīcā ir kā ģērbšanās rentgena laikā.
 • Vienmēr atcerieties, ka elle ir forša.
 • Ja Dievs ir jūsu kopilots, nomainiet sēdekļus.
 • Daži cilvēki ir kā pogas, un vienmēr “izlec”, kad viņiem tas nav vajadzīgs.
 • Pievienojieties; augšupielādēt lūgšanu.
 • Aizliegti augļi rada daudz ievārījumu.
 • Lūdziet jebkur, jo Dievs ir visur.
 • Kad Dievs redzēs, ka mūsu plāni tevi sagraus, Dievs sagraus tavus plānus.
 • Šodienas prognoze: Dēls spīd un Kungs valda!
 • Esiet godīgi, ja jūs mīlat Jēzu; tekstu, ja vēlaties satikt Viņu.
 • Lasiet Bībeli. Tas jūs nobiedēs elli!
 • Glabājiet Bībeli sirdī, nevis plauktā.
 • Bībele, kas sabrūk, parasti pieder kādam, kura tāda nav.
 • Dievs mīl mūs tādus, kādi mēs esam, bet pārāk daudz, lai mūs atstātu tādus.
 • Grumba ar problēmām? Dodieties pie Dieva ticības celšanai.
 • Draudzes sagaidīšanas zīme: bankomāts iekšā. Pieņemšana, patiesība, žēlsirdība. Nav nepieciešama karte.
 • Ādams un Ieva: pirmie cilvēki, kuri neizlasīja Apple noteikumus un nosacījumus.
 • Dzīve ir pārmaiņas. Izaugsme nav obligāta. Izvēlies prātīgi.
 • Praktiski pateikties Dievam par vairāk nekā elastīgām jostām.
 • Es daru visu iespējamo; Dievs dara pārējo.
 • Bībele visiem ir novērtēta ar E.
 • Vairāk Jēzus, mazāk manis.
 • Pavadiet laiku Dieva grāmatai, nevis Facebook.
 • Fakts, ka ir šoseja uz elli un ir tikai kāpnes uz Debesīm, daudz saka par gaidāmo satiksmi.
 • Dažreiz Dievs jūsu dzīvē ieliks Goliātu, lai jūs varētu atrast Dāvidu sevī.

Jauki kristiešu teicieni

Cute Christian Sayings


Daži kristiešu teicieni izsaka smaidu mūsu lūpās, vienlaikus nododot ziņu. Mēs esam uzskaitījuši īsus, glītus, kristīgus teicienus, kas ir lieliski piemēroti gadījumiem, kad jums ir ierobežota telpa ziņojuma nodošanai - t-krekla priekšpuse, kafijas krūze vai mājās gatavota apsveikuma kartīte. Daži balstās uz Svētajiem Rakstiem, daži saīsinājumus un citi spēlē ar vārdiem. Izklaidējiet mūsu saraksta lasīšanu!

 • Jebkur ar Jēzu.
 • Kur Dievs vada, Viņš to nodrošina.
 • Nelieciet panikā, vienkārši lūdzieties.
 • FROG - pilnībā paļaujies uz Dievu
 • PUSH! - Lūdzieties, kamēr kaut kas notiks
 • Dzīve ir trausla; rīkoties ar lūgšanu.
 • Mans glābējs staigāja pa ūdeni.
 • W.W.J.D. - “Ko Jēzus darītu
 • Ar Dievu viss ir iespējams
 • Es esmu svētīts, tāpēc neuztraucos.
 • Jēzus ņem riteni.
 • Tā vietā, lai sūdzētos, jautājiet Dievam!
 • Dēla ekrāns novērš grēka apdegumus.
 • Jēzus ir Dieva selfijs.
 • Kad dzīve kļūst pārāk grūta stāvēt, nometies ceļos.
 • Dievs, svētī šo putru!
 • Grēks aizrauj, pēc tam noslepkavo
 • GOSPEL - Dieva vienīgais dēls nodrošina mūžīgo dzīvi
 • a.s.a.p. - Vienmēr sakiet lūgšanu
 • Laime ir tasi kafijas un mana Bībele.
 • Atlaidiet un ļaujiet Dievam.
 • Ja kādam ir vajadzīga šķirsts, es zinu puisi.
 • Nepadodies; Mozus savulaik bija groza lieta.
 • Viņa dzīvība izglāba mīnu!
 • Lūgšana maina visu - arī mani.
 • Es varbūt neesmu ideāls, bet Jēzus domā, ka man ir jāmirst.
 • Ja jums ir laiks uztraukties, jums ir laiks lūgties!
 • Siliņš bija pirmā karaļa izmēra gulta.
 • Dievs vērtē pie krusta, nevis līknes.
 • Ticiet tam, ka jūs to izdarīsit!
 • T.G.I.F. - Paldies Dievam, ka esmu piedots
 • T.G.I.F. - Šodien Dievs ir pirmais
 • 1 krusts + 3 naglas = 4 doti.
 • Pārveidots, nav saskaņots.
 • Bībele - pamatnoteikumi pirms aiziešanas no zemes
 • PATIESĪBA - pilnīga pārliecība sirdī
 • Katra diena virs zemes ir laba.
 • Ja Dievs tevi pieved pie tā, tad viņš caur tevi to arī vedīs!
 • Kafija mani sāk; lūgšana mani turpina.
 • Dievs ir labs visu laiku.
 • Dievs mīl visus - pat mani (jūs)!
 • Dzīve ir laba, jo Dievs ir lielisks!
 • Dievs ir mans īstais BFF
 • Prieks - Jēzus, citi, pats
 • Es mīlu tevi pie krusta un atpakaļ.
 • Nav ideāls, tikai piedots.
 • Jēzus nāve man deva dzīvību.
 • Brīdinājums par spoileri - uzvar Dievs!
 • Lūgšana. Oriģinālais bezvadu savienojums.
 • Kad dzīve nav rožu gulta, atcerieties, kurš valkāja ērkšķus.
 • Plāno uz priekšu. Kad Noa uzcēla šķirstu, nebija līst.
 • Nesakiet Dievam, ka jums ir liela problēma; pasaki savu problēmu, ka tev ir liels Dievs.

Bībelē teikts, ka mums vajadzētu meditēt uz Dieva Vārdu un lūgt bez apstājas. Kristiešu teicieni, neatkarīgi no tā, vai tie ir iedvesmojoši, jauki, īsi vai smieklīgi, mums to palīdz. Turklāt tie sniedz iespēju dalīties mūsu ticībā ar citiem. Atcerieties, ka Dievam bija humora izjūta - Viņš jūs radīja ar visām jūsu nepilnībām. Izlasot mūsu kristīgo teicienu sarakstu, jūs varētu tuvināties Dievam un Viņa vārda patiesībai.